Międzynarodowa konferencja naukowa
Focus on Autism
Kraków, 27-29 września 2018
Patronat honorowy
Krzysztof Michałkiewicz
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa
Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

dni
godzin
minut
sekund

pozostało do rozpoczęcia konferecji

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Focus on Autism”, organizową przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundację Wspólnota Nadziei.

Autyzm

jako zaburzenie neurorozwojowe ujawnia się w ciągu pełnego cyklu ludzkiego życia oraz dotyczy wszystkich jego aspektów, których analiza będzie naszym celem. Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na problemy osób dorosłych, dla których przed dwudziestu laty powołana została Fundacja Wspólnota Nadziei, dzięki której w podkrakowskich Więckowicach powstał pierwszy w Polsce ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dorośli z ASD niezależnie od indywidualnie przejawiających się typowych autystycznych zaburzeń cierpią na współtowarzyszące choroby przewlekłe i zaburzenia psychiczne, które wobec złożoności obrazu klinicznego stanowią wyzwanie zarówno dla osób wspierających, jak dla współczesnej nauki.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 roku w Krakowie

W programie interesujące wykłady wybitnych specjalistów z Polski i z innych krajów, dyskusja panelowa i warsztaty praktyczne.

w imieniu organizatorów

Joanna Kossewska i Alina Perzanowska

Organizator

Go to Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Go to Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei

Patronat instytucjonalny

Klient Klient Klient Klient

 


Klient Klient Klient

Patronat medialny

Klient Klient Klient Klient Klient