Międzynarodowa konferencja naukowa
Focus on Autism
Kraków, 27-29 września 2018

dni
godzin
minut
sekund

pozostało do rozpoczęcia konferecji

Szanowni Państwo,

Kontynuując tradycję krakowskich konferencji poświęconych zaburzeniom ze spektrum autyzmu mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Focus on Autism, która odbędzie się w Krakowie w dniach 27-29.09.2018, organizowanej przez Katedrę Psychologii UP oraz Fundację Wspólnota Nadziei.

Celem konferencji jest przedstawienie efektów współczesnych interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości życia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe ujawnia się w ciągu pełnego cyklu ludzkiego życia oraz dotyczy wszystkich jego aspektów, dlatego zaproszenie kierujemy do przedstawicieli nauk medycznych (genetyka, farmakologia, neurologia, psychiatria) społecznych (psychologia, socjologia) oraz humanistycznych (pedagogika). Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na problemy osób dorosłych, dla których przed dwudziestu laty powołana została Fundacja Wspólnota Nadziei, dzięki której w podkrakowskich Więckowicach powstał pierwszy w Polsce ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej dla dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dorośli z ASD niezależnie od indywidualnie przejawiających się typowych autystycznych zaburzeń cierpią na współtowarzyszące choroby przewlekłe i zaburzenia psychiczne, które wobec złożoności obrazu klinicznego stanowią wyzwanie zarówno dla osób wspierających, jak dla współczesnej nauki.

W ramach konferencji proponujemy wykłady plenarne wybitnych badaczy problematyki autyzmu, którzy zaprezentują najnowsze wyniki badań, sesje tematyczne i plakatowe oraz warsztaty praktyczne prowadzone przez doświadczonych praktyków.

Konferencja odbędzie się tradycyjnie w królewskim mieście Krakowie, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych problematyką autyzmu. Mamy nadzieję, że nasze naukowe spotkanie będzie okazją do interdyscyplinarnej dyskusji naukowej, która przybliży nas do rozumienia tego fenomenu.

w imieniu organizatorów

Joanna Kossewska i Alina Perzanowska

Organizator

Go to Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Go to Fundacja Wspólnota Nadziei

Fundacja Wspólnota Nadziei